Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lệ Dung nghỉ thi đấu và có nguy cơ giải nghệ vì chấn thương: Ước có một Mạnh Thường Quân...