Lãnh đạo ngành thể thao nói gì về danh sách cán bộ đi Olympic?