“Lãnh đạo ngành thể thao không can thiệp chuyện chọn Quang Nhật”

Ông Trần Đức Phấn - Trưởng Đoàn TTVN. Ảnh: Đ.H
Ông Trần Đức Phấn - Trưởng Đoàn TTVN. Ảnh: Đ.H