Làm thầy ở V.League...

Trợ lý Quốc Vượng vào sân ngăn cản cầu thủ phản ứng thái quá. Ảnh: T.Minh
Trợ lý Quốc Vượng vào sân ngăn cản cầu thủ phản ứng thái quá. Ảnh: T.Minh
Trợ lý Quốc Vượng vào sân ngăn cản cầu thủ phản ứng thái quá. Ảnh: T.Minh
Lên top