Làm rơi điện thoại trên sàn đấu, võ sĩ Judo bị loại ngay lập tức

Lên top