Làm nên lịch sử, “người hùng” Hoàng Xuân Vinh nói gì?