Làm điều bình thường bằng nỗ lực phi thường để vươn tới đỉnh cao

Phan Thanh Nhiên (đi đầu) trong hành trình leo đỉnh núi Everest. Ảnh: NVCC
Phan Thanh Nhiên (đi đầu) trong hành trình leo đỉnh núi Everest. Ảnh: NVCC
Phan Thanh Nhiên (đi đầu) trong hành trình leo đỉnh núi Everest. Ảnh: NVCC
Lên top