Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lại lãng phí “thương hiệu” Hoàng Xuân Vinh