Kỳ Thủ Lê Tuấn Minh chiếm ngôi đầu Giải Cờ vua Quốc tế HDBank

Kỳ Thủ Lê Tuấn Minh. Ảnh: BD
Kỳ Thủ Lê Tuấn Minh. Ảnh: BD
Kỳ Thủ Lê Tuấn Minh. Ảnh: BD