Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Kỷ lục gia” đi bộ Thanh Phúc giã từ ĐTQG