Ký hợp đồng khủng với FLC Thanh Hóa, Trọng Hoàng an tâm "chiến" AFF Cup