Kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm giành 6 HCV trên đất Mỹ