Kình ngư Ánh Viên được chấp thuận rời đội tuyển quốc gia

Kinh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được chấp thuận nguyện vọng rời đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFP
Kinh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được chấp thuận nguyện vọng rời đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFP
Kinh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được chấp thuận nguyện vọng rời đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFP
Lên top