Kinh hoàng: Cay cú vì nhận thẻ đỏ, cầu thủ sát hại trọng tài ngay trên sân