Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiếm thủ Lệ Dung “tung cờ trắng” ở Olympic