Kịch bản nào cho SEA Games 31?

Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: Bùi Lượng
Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: Bùi Lượng
Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top