Kiatisak đã thay đổi điều gì ở Hoàng Anh Gia Lai?

“Zico Thái Lan” đã mang đến những tín hiệu tích cực. Ảnh: PV
“Zico Thái Lan” đã mang đến những tín hiệu tích cực. Ảnh: PV
“Zico Thái Lan” đã mang đến những tín hiệu tích cực. Ảnh: PV
Lên top