Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỉ lục thế giới đầu tiên đã được thiết lập ở Olympic Rio 2016