Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang nợ hàng chục tỉ đồng tiền thuế

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Cafe F.
Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Cafe F.
Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Cafe F.