Không vô địch, tuyển nữ Việt Nam vẫn được thưởng 1 tỷ đồng