Không tới Old Trafford xem Man xanh-Man đỏ, Paul Scholes tới Lebanon đá giao hữu