Không thua Curacao trong 90 phút, ĐT Việt Nam đã gần hơn với... World Cup

Ảnh: Hữu Phạm.
Ảnh: Hữu Phạm.
Ảnh: Hữu Phạm.
Lên top