Không phải Mourinho, chính Guardiola mới là “Người đặc biệt“