Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không phải Mourinho, chính Guardiola mới là “Người đặc biệt“