Không phải Filip Nguyễn, thầy Park cần một cây săn bàn cho tuyển Việt Nam

Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn chưa thật sự cần thiết với tuyển Việt Nam vào lúc này. Ảnh: Slovan Liberec
Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn chưa thật sự cần thiết với tuyển Việt Nam vào lúc này. Ảnh: Slovan Liberec
Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn chưa thật sự cần thiết với tuyển Việt Nam vào lúc này. Ảnh: Slovan Liberec
Lên top