Không phải F1, thủ môn Đặng Văn Lâm tự động viên "tiến lên"

Thủ môn Đặng Văn Lâm tự động viên bản thân bằng thông điệp: "Tiếp tục tiến lên" trên trang cá nhân của mình. Cerezo Osaka
Thủ môn Đặng Văn Lâm tự động viên bản thân bằng thông điệp: "Tiếp tục tiến lên" trên trang cá nhân của mình. Cerezo Osaka
Thủ môn Đặng Văn Lâm tự động viên bản thân bằng thông điệp: "Tiếp tục tiến lên" trên trang cá nhân của mình. Cerezo Osaka
Lên top