Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không phải “El Clasico”, đây là “El Gasico”

Ảnh: Premium Times Nigeria.
Ảnh: Premium Times Nigeria.