Không dễ mua vé trận Việt Nam - Malaysia

Một khách hàng truy cập vào ứng dụng mua vé ngày 19.9. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Một khách hàng truy cập vào ứng dụng mua vé ngày 19.9. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Một khách hàng truy cập vào ứng dụng mua vé ngày 19.9. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Lên top