Không Đặng Văn Lâm, Muangthong United có chiến thắng không tưởng 10-0

Muangthong United có chiến thắng 10-0 ở Cúp FA Thái Lan, giải đấu Đặng Văn Lâm không được đăng kí thi đấu. Ảnh: MUFC
Muangthong United có chiến thắng 10-0 ở Cúp FA Thái Lan, giải đấu Đặng Văn Lâm không được đăng kí thi đấu. Ảnh: MUFC
Muangthong United có chiến thắng 10-0 ở Cúp FA Thái Lan, giải đấu Đặng Văn Lâm không được đăng kí thi đấu. Ảnh: MUFC
Lên top