Không chỉ Văn Hậu cao "khủng", Thanh Thúy cao thứ nhì ở CLB mới ở Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy chính thức có trong danh sách các thành viên CLB Denso Airybees (Nhật Bản)
Trần Thị Thanh Thúy chính thức có trong danh sách các thành viên CLB Denso Airybees (Nhật Bản)
Trần Thị Thanh Thúy chính thức có trong danh sách các thành viên CLB Denso Airybees (Nhật Bản)
Lên top