Khó nhất là quản lí cầu thủ Việt mỗi mùa World Cup

Là một HLV lão làng, nhiều năm kinh nghiệm nhưng vào mùa World Cup, HLV Trần Bình Sự vẫn rất đau đầu với việc quản lí cầu thủ.
Là một HLV lão làng, nhiều năm kinh nghiệm nhưng vào mùa World Cup, HLV Trần Bình Sự vẫn rất đau đầu với việc quản lí cầu thủ.
Là một HLV lão làng, nhiều năm kinh nghiệm nhưng vào mùa World Cup, HLV Trần Bình Sự vẫn rất đau đầu với việc quản lí cầu thủ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM