Khi V.League không là nền tảng cho Đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam thiếu thế hệ kế cận chất lượng. Ảnh: Hoài Thu
Đội tuyển Việt Nam thiếu thế hệ kế cận chất lượng. Ảnh: Hoài Thu
Đội tuyển Việt Nam thiếu thế hệ kế cận chất lượng. Ảnh: Hoài Thu
Lên top