Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khi V.League còn bị băm nát...