Khi U.23 Việt Nam là “thương hiệu Quốc gia”: Tận dụng và lợi dụng

U.23 Việt Nam đã trở thành một thương hiệu tầm cỡ quốc gia nhưng cũng đang bị một số người lợi dụng. Ảnh: T.L
U.23 Việt Nam đã trở thành một thương hiệu tầm cỡ quốc gia nhưng cũng đang bị một số người lợi dụng. Ảnh: T.L
U.23 Việt Nam đã trở thành một thương hiệu tầm cỡ quốc gia nhưng cũng đang bị một số người lợi dụng. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top