Khi Nam Định mới là “đội bóng nhân dân”

Dược Nam Hà Nam Định xứng đáng là “đội bóng nhân dân”. Ảnh: CLB Dược Nam Hà Nam Định
Dược Nam Hà Nam Định xứng đáng là “đội bóng nhân dân”. Ảnh: CLB Dược Nam Hà Nam Định
Dược Nam Hà Nam Định xứng đáng là “đội bóng nhân dân”. Ảnh: CLB Dược Nam Hà Nam Định
Lên top