Khi Hoàng gia cũng túng quẫn

Khó khăn tài chính vì dịch bệnh khiến Chủ tịch Florentino Perez (trái) không thể đảm bảo đãi ngộ cho Sergio Ramos. Ảnh: AFP
Khó khăn tài chính vì dịch bệnh khiến Chủ tịch Florentino Perez (trái) không thể đảm bảo đãi ngộ cho Sergio Ramos. Ảnh: AFP
Khó khăn tài chính vì dịch bệnh khiến Chủ tịch Florentino Perez (trái) không thể đảm bảo đãi ngộ cho Sergio Ramos. Ảnh: AFP
Lên top