Khi Djokovic - “Nole thép” cũng phải khóc

Trên băng ghế, Nole lấy khăn lau mặt lúc ngồi nghỉ, nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra Nole đang… bật khóc.
Trên băng ghế, Nole lấy khăn lau mặt lúc ngồi nghỉ, nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra Nole đang… bật khóc.
Trên băng ghế, Nole lấy khăn lau mặt lúc ngồi nghỉ, nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra Nole đang… bật khóc.
Lên top