Khi Công Phượng được đặt đúng chỗ

Công Phượng ăn mừng bàn thắng. Ảnh: HCMFC
Công Phượng ăn mừng bàn thắng. Ảnh: HCMFC
Công Phượng ăn mừng bàn thắng. Ảnh: HCMFC
Lên top