Khi chỉ có những “đám cưới”...

Cơ hội còn nguyên với cả Viettel lẫn Hà Nội. Ảnh: VPF
Cơ hội còn nguyên với cả Viettel lẫn Hà Nội. Ảnh: VPF
Cơ hội còn nguyên với cả Viettel lẫn Hà Nội. Ảnh: VPF
Lên top