Kháng cáo thành công, sao West Ham được xóa thẻ đỏ oan do phạm lỗi với Phil Jones