Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khán giả miền Tây sẽ được mục sở thị ĐT Việt Nam