Khai mạc World Cup tối nay, ĐTVN sẵn sàng lấy 3 điểm của Guatemala