Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai mạc Olympic Rio 2016: Nhân văn và vì môi trường