Khai mạc giải bóng đá tranh Cup "Báo Đại biểu Nhân dân" 2020

Giải bóng đá các cơ quan Trung ương tranh Cup "Báo Đại biểu Nhân dân" năm 2020 khai mạc sáng 12.12. Ảnh: Bùi Lượng
Giải bóng đá các cơ quan Trung ương tranh Cup "Báo Đại biểu Nhân dân" năm 2020 khai mạc sáng 12.12. Ảnh: Bùi Lượng
Giải bóng đá các cơ quan Trung ương tranh Cup "Báo Đại biểu Nhân dân" năm 2020 khai mạc sáng 12.12. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top