Khai mạc giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift 2020

Lễ khai mạc giải đấu diễn ra ngày 25.7. Ảnh: Quý Lượng
Lễ khai mạc giải đấu diễn ra ngày 25.7. Ảnh: Quý Lượng
Lễ khai mạc giải đấu diễn ra ngày 25.7. Ảnh: Quý Lượng
Lên top