Về vụ “Xót cho những công trình thể thao tiền tỉ bỏ hoang” ở Ninh Bình:

Kêu gọi xã hội hóa để đưa công trình hoạt động sử dụng