Kết thúc Toyota V.League 2016: “Chẳng ai có thể dàn xếp kịch bản hoàn hảo như vậy”