Kết thúc ABG5: Phía sau khoản tiền thưởng lên tới 8 tỉ đồng