Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kết thúc ABG5, đoàn Việt Nam dẫn đầu với 139 huy chương