Champions League:

Kẻ thắng lo hơn người thua

Real Madrid đang dẫn trước 3-1 nhưng các cầu thủ đã rất mệt mỏi. Ảnh: Liverpool FC
Real Madrid đang dẫn trước 3-1 nhưng các cầu thủ đã rất mệt mỏi. Ảnh: Liverpool FC
Real Madrid đang dẫn trước 3-1 nhưng các cầu thủ đã rất mệt mỏi. Ảnh: Liverpool FC
Lên top