Juventus "giới hạn" lương, Ronaldo có ảnh hưởng?

Juve siết lại quỹ lương, Ronaldo có ảnh hưởng? Ảnh:Getty
Juve siết lại quỹ lương, Ronaldo có ảnh hưởng? Ảnh:Getty
Juve siết lại quỹ lương, Ronaldo có ảnh hưởng? Ảnh:Getty
Lên top